Projekty ČOV

ČOV pro Vojenice č.p.4
ČOV pro ekologické centrum Ostrava
ČOV pro mlýn v Opárenském údolí
ČOV pro stanici pro zraněné živočichy ve Vlašimi

Studie odkanalizování obce a ČOV

Studie odkanalizování a ČOV pro obec Kostelec u Holešova
Studie odkanalizování a ČOV pro obec Hnojice
Studie odkanalizování a ČOV pro obec Dřenovice

Projekt kanalizace , vodovodu

Odkanalizování obce Vlachova lhota
Černé Voděrady - Kanalizace a ČOV
Černé Voděrady - Vodovod
Obec Hlavenec – vodovod, kanalizace
Obec Hlavenec přivaděč kanalizace i vodovodu

Změna PRVKUK

Změna PRVKUK obce Hlavenec
Konzultace změny PRVKUK v obci Hnojice

Kanalizační a vodovodní přípojky

Obec Hlavenec kanalizační a vodovodní přípojky
(pro všechny objekty v obci)
Přípojky kanalizace a vodovodu pro p.č. 379/34 v obci Pohořany
Přípojka kanalizace pro RD č.p. 26 v obci Pohořany
Přípojka vodovodu pro RD č.p.148 v obci Lounky

Vítejte KontaktO nás Reference Pro Obce Pro soukromé investory

Doporučené vyhledavače a katalogy