Naše firma nabízí:

Vyřešení vodohospodářské problematiky od konzultace přes návrh řešení
( studii), zajištění komunikace s příslušnými úřady až po projekt a stavební povolení.
Vzhledem ke spolupráci se stavebními firmami je možno zajisti vlastní realizaci projektu,
následné vypracování dokumentace skutečného provedení a zajištění kolaudace stavby.


Dále je možno provádět pouze dílčí úkony
 • Změnu PRVKUK

 • Zajištění vodohospodářských podkladů pro územní plán obce

 • Projekt

  • Zásobení obce vodou

  • Rozvod vody v obci nebo lokalitě

  • Úpravy a rozšíření vodovodu

  • Odkanalizování obce, nebo lokality

  • Čištění odpadních vod

  • Čerpací stanice

  • Zasakovací systémy

  • Řešení problematiky dešťových vod

  • Zajištění řešení pro nově osídlené lokality
Vítejte KontaktO nás Reference Pro Obce Pro soukromé investory

Doporučené vyhledavače a katalogy