Naše firma nabízí návrh a projekt vodovodní i kanalizační přípojky
pro Váš objekt, nebo parcelu. Vyřešení likvidace odpadních vod v domovní ČOV
Vyřešení likvidace, zasakování nebo akumulace dešťových vod
Návrh studny a zásobení vodou

ČOV nabízíme:

Biodisková ČOV
Přírodní ( extenzivní ):
  • Kořenové ČOV
  • Zemní filtry
  • Ostatní
Konvenční ( intenzivní):
  • Aktivační
  • Biodiskové
  • Ostatní

Jelikož nejsme plátcem DPH budou projektové práce účtovány bez tohoto navýšení

Zemní filtrKořenová ČOV
Vítejte KontaktO nás Reference Pro Obce Pro soukromé investory

Doporučené vyhledavače a katalogy